แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม


และป้องกันการทุจริต


และประพฤติมิชอบ


ประจำปีงบประมาณ 2567

ชื่อไฟล์ : 1710733749_แบบลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1710733749_รายชื่อบุคลากรประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคล.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1710817209_คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1710733749_แบบลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์.pdf

ชื่อไฟล์ : 1710733749_รายชื่อบุคลากรประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคล.pdf

ชื่อไฟล์ : 1710817209_คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อ.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม คำปณิธาน คติพจน์ คำขวัญ ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง