ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์


ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 


โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ????????


รายละเอียดคลิกลิงค์ ????????


ชื่อไฟล์ : 1700811008_หนังสือแจ้งโรงเรียนกีฬา เรื่อง ประกาศรับส_page-0001.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1700811008_หนังสือแจ้งโรงเรียนกีฬา เรื่อง ประกาศรับส_page-0001.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม คำปณิธาน คติพจน์ คำขวัญ ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง