ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ดังเอกสารแนบ) :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์


ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ประจำปีการศึกษา 2566

(ดังเอกสารแนบ)

ชื่อไฟล์ : 1678411893_สอบวิชาการ_000120.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1678411893_สอบวิชาการ_000120.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม คำปณิธาน คติพจน์ คำขวัญ ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง