ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์


  ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

  ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา

  ประจำปีการศึกษา 2566


  ชื่อไฟล์ : 1677039246_สอบวิชาการ_1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

  ชื่อไฟล์ : 1677039246_สอบวิชาการ_1.pdf  ข้อมูลพื้นฐาน

  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม คำปณิธาน คติพจน์ คำขวัญ ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
  เข้าสู่ระบบสมาชิก  E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง