การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ช่องทางการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

1️⃣การสมัครตรง 4 ม.ค. – 3 ก.พ. 66
(รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 9.00 – 16.00 น.)

2️⃣การสมัครผ่าน 4 ม.ค. – 27 ม.ค. 66
(เฉพาะ วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.00 น.)

3️⃣การสมัครทางไปรษณีย์ 4 ม.ค. – 27 ม.ค. 66
(ศุกร์ ที่ 27 ม.ค. 66 ไปรษณีย์ประทับตราต้นทางลงรับเป็นวันสุดท้าย)

4️⃣การสมัครออนไลน์ 4 ม.ค. – 27 ม.ค. 66
(รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ชื่อไฟล์ : 1672812534_316539802_822592855692546_5654183545421513049_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1672812534_316542045_822592922359206_5307553365278924922_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1672812534_316551455_822592879025877_7480544391336431456_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1672812534_316664596_822592965692535_6307622855010965920_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1672812535_316673009_822593012359197_323296014429540803_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1672812535_316684116_822592869025878_5998256637920690226_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1672812535_316687945_822592895692542_5100198814336431260_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1672812535_316806863_822592949025870_4878915261754420029_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1672812535_316949057_822592945692537_35278009929690359_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม คำปณิธาน คติพจน์ คำขวัญ ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง