ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ชื่อไฟล์ : 1646981147_ข่าวประชาสัมพันธ์ 29 ธันวาคม 64.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1646981147_ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1646981147_วันสถาปนาโรงเรียน.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม คำปณิธาน คติพจน์ คำขวัญ ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง