ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อไฟล์ : 1646977265_ข่าวประชาสัมพันธ์ 7 กพ 65 กิจกรรมวันเด็ก.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1646977266_ข่าวประชาสัมพันธ์ 7 กพ 65 ประชุม o net.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1646977266_ข่าวประชาสัมพันธ์ 7 กพ 65 ร่วมฝึกซ้อมฟันดาบเ.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1646977266_ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 กพ 65 ]ลูกเสือจิตอาสา.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1646977267_ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 กพ 65 นักมวยเข้าพบ ผอ.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1646977267_ข่าวประชาสัมพันธ์ 19 กพ 65 สอบปฏิบัติ.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม คำปณิธาน คติพจน์ คำขวัญ ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง