เป้าประสงค์ :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

 • เป้าประสงค์
  เป้าประสงค์
  เผยแพร่วันที่111 : 2 ต.ค. 2564 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 553

เป้าประสงค์

 1. นักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
 2. นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันในระดับชาติ และหรือนานาชาติ
 3. มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา
 4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม สนามกีฬา และอาคารสถานที่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
 5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 6. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ


ข้อมูลพื้นฐาน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม คำปณิธาน คติพจน์ คำขวัญ ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง