กฏหมายที่เกี่ยวข้อง :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อไฟล์ : 1654143342_พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1654143590_พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4).PDF file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1654143742_พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่4 ) พ.ศ. 2562.PDF file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1654143342_พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562.pdf

ชื่อไฟล์ : 1654143590_พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4).PDF

ชื่อไฟล์ : 1654143742_พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่4 ) พ.ศ. 2562.PDFข้อมูลพื้นฐาน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม คำปณิธาน คติพจน์ คำขวัญ ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง