โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
เข้าสู่ระบบสมาชิก
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

ภาพกิจกรรมประกาศด่วน!


ทำเนียบบุคลากร

นายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์
ฝ่ายบริหาร
โทร : -
Email : admin@nsnss.ac.th

นายณธนา กัณตาวัฒน์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
โทร : 081-532-6317
Email : admin@nsnss.ac.th

นายมนต์ชัย ปัญญุเบกษา

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร : 061-798-1196
Email : www.nsnss.ac.th

ส.อ.ดร.สายรุ่ง ใจตึก

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร : 056-217662
Email : www.nsnss.ac.th


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE
เพื่อรับข่าวสารแจ้งเตือน

หน่วยงานราชการ


เก็บตัวเยาวชนทีมชาติ

ศิษย์เก่ายอดเยี่ยมติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ที่อยู่ เลขที่ ๒๘๔ หมู่ ๕ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
E-mail : nsnss@gmail.com เบอร์ติดต่อ : ๐-๕๖๒๑ – ๗๖๖๒
Copyright © 2022. Template All Rights Reserved. | By www.huaitoei.go.th Design by Siamweb2U.com

Powered by : siamweb2u.comE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง