โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
เข้าสู่ระบบสมาชิก
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

ภาพกิจกรรมประกาศด่วน!

  • รายการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
    โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Page 1 of 0

ทำเนียบบุคลากร

นายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์
ฝ่ายบริหาร
โทร : -
Email : admin@nsnss.ac.th

นายณธนา กัณตาวัฒน์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
โทร : 081-532-6317
Email : admin@nsnss.ac.th

นายมนต์ชัย ปัญญุเบกษา

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร : 061-798-1196
Email : www.nsnss.ac.th

ส.อ.ดร.สายรุ่ง ใจตึก

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร : 056-217662
Email : www.nsnss.ac.th


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE
เพื่อรับข่าวสารแจ้งเตือน

หน่วยงานราชการ


เก็บตัวเยาวชนทีมชาติ

ศิษย์เก่ายอดเยี่ยมติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน
E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง