โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
เข้าสู่ระบบสมาชิก
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

ภาพกิจกรรมประกาศด่วน!

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ผ่านการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564 - 2568)
ประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

Page 1 of 3

ทำเนียบบุคลากร

นางศุนิสา ดาราเรือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์
ฝ่ายบริหาร
โทร : 081-657-2450
Email : admin@nsnss.ac.th

นายณธนา กัณตาวัฒน์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
โทร : 081-532-6317
Email : admin@nsnss.ac.th

จ.ส.อ. อรัญ บุญลือ

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร : 081-887-1400
Email : admin@nsnss.ac.th

นายมนต์ชัย ปัญญุเบกษา

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร : 061-798-1196
Email : www.nsnss.ac.th


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE
เพื่อรับข่าวสารแจ้งเตือน

หน่วยงานราชการ


เก็บตัวเยาวชนทีมชาติ

ศิษย์เก่ายอดเยี่ยมติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน
E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง