ติดต่อเรา :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ติดต่อเรา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ที่อยู่ เลขที่ ๒๘๔ หมู่ ๕ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทร. 056-217662 เบอร์ FAX 056-217663 Fax. saraban_nsnss@tnsu.ac.th
Email : Sports64@gmail.com
แผนที่การติดต่อ


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง