ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์


ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์